Call Center

FAQs

Câu hỏi thường gặp về việc thành lập công ty Singapore

Câu hỏi thường gặp hàng đầu

 • Người cư trú tại Singapore là những ai?

  Là công dân Singapore, người có thẻ thường trú Singapore hoặc người có thị thực lao động

 • Việc thành lập công ty con yêu cầu những giấy tờ nào?

  Thông thường, những giấy tờ sau sẽ được yêu cầu:
   

  • Bảng kế hoạch chi tiết cho công ty con bao gồm những thông tin về  tên công ty, vốn điều lệ, cổ đông, giám đốc,…
  • Bản sao thẻ căn cước Singapore và hộ chiếu của mỗi giám đốc được bổ nhiệm và cổ đông (cá nhân).
  • Giấy chứng nhận thành lập công ty mẹ và hồ sơ doanh nghiệp thể hiện rõ địa chỉ đăng ký và giám đốc của công ty mẹ trong trường hợp cổ đông là doanh nghiệp.

  * Bản dịch tiếng Anh được yêu cầu cho tất cả các tài liệu không phải là tiếng Anh.

 • Một cổ đông cũng có thể là một giám đốc không?

  Có, không có hạn chế nào cấm một cá nhân đóng cả hai vai trò trong công ty.

 • Công ty là gì?

  Công ty là một thực thể doanh nghiệp được thành lập dựa trên những quy định của Chương 50 Đạo luật Công ty. Hầu hết các công ty ở Singapore đều là công ty tư nhân trách nhiệm hữu hạn theo cổ phần và được công nhận bằng hậu tố "Pte Ltd".

 • Đâu là sự khác biệt giữa một giám đốc và một cổ đông?

  Cổ đông:
  Sở hữu công ty và được hưởng lợi nhuận của công ty.

  Giám đốc:
  Có trách nhiệm quản lý và giám sát các hoạt động hàng ngày của công ty.

 • Giám đốc có thể làm thư ký công ty được không?

  Giám đốc có thể đồng thời giữ vị trí thư ký nếu như công ty có hơn 2 giám đốc và người đó có đủ tiêu chuẩn để làm vị trí đó.

 • Thế nào là Công ty tư nhân?

  Số cổ đông tối đa là không quá 50 cổ đông và Điều lệ công ty phải giới hạn quyền chuyển cổ phiếu của các thành viên trong công ty.

  Công ty tư nhân trách nhiệm hữu hạn theo cổ phần có thể được xếp vào Công ty tư nhân miễn trừ khi có những đặc điểm chính sau đây:

   

  • Không có nhiều hơn 20 cổ đông và tất cả các cổ đông phải là các cá nhân.
  • Công ty miễn trừ có doanh thu hằng năm ít hơn 5 triệu SGD sẽ được miễn yêu cầu làm báo cáo kiểm toán cũng như không bị yêu cầu nộp Báo cáo tài chính cho Cơ quan quản lý kế toán và doanh nghiệp.
  • Ngoài ra công ty cũng có thể được miễn trừ quy định cấm vay tiền cho giám đốc hay cho những công ty có liên quan tới giám đốc đó.
 • Có những loại hình nào dành cho công ty?
  • Công ty trách nhiệm hữu hạn tư nhân theo cổ phần/Công ty đại chúng hữu hạn theo cổ phần
  • Công ty đại chúng hữu hạn có bảo lãnh
 • Số tiền tối thiểu và tối đa của cổ đông được phép là bao nhiêu?

  Một công ty tư nhân trách nhiệm hữu hạn bởi cổ phần phải có ít nhất một cổ đông nhưng không được quá 50 cổ đông.

 • Một công ty con ở Singapore có yêu cầu một địa chỉ đăng ký tại Singapore không?

  Có, tất cả các công ty và chi nhánh tại Singapore đều cần phải có địa chỉ đăng ký tại Singapore.


Công ty con

Sư khác biệt giựa công ty con và chi nhánh công ty là gì?


Công ty con thường là lựa chọn được nhiều nhà đầu tư ưa chuộng hơn so với chi nhánh công ty vì những lý do sau đây:

 • Chi nhánh là phần mở rộng của trụ sở chính và nó không phải là một thực thể kinh doanh riêng biệt.
 • Chi nhánh sẽ phải bổ nhiệm tối thiểu 2 nhân viên là cư dân thường trú tại Singapore.
 • Chi nhánh công ty được xem như là một thực thể không thường trú do đó nó sẽ không có đủ điều kiện để được miễn trừ thuế hoặc hưởng các ưu đãi thuế mà một công ty con (được xem như là thực thể thường trú) có thể được.
 • Chi nhánh công ty vẫn được yêu cầu nộp các sổ sách kế toán của trụ sở cũng như là báo cáo tài chính tổng hợp của chi nhánh đó.

Sự khác biệt giữa một công ty Singapore và một công ty con ở Singapore là gì?


Sự khác biệc chính là số cổ phần chiếm giữ tương ứng của từng công ty. Một công ty con tại Singapore là một công ty trách nhiệm hữu hạn có các cổ đông là một hoặc nhiều doanh nghiệp. Một công ty con được yêu cầu nộp Báo cáo kiểm toán hợp nhất và ngoài ra còn có thể hưởng ưu đãi thuế.

Một công ty con ở Singapore có yêu cầu một địa chỉ đăng ký tại Singapore không?


Có, tất cả các công ty và chi nhánh tại Singapore đều cần phải có địa chỉ đăng ký tại Singapore.

Một công ty con yêu cầu bao nhiêu giám đốc?


Công ty phải có ít nhất một giám đốc là cư dân tại Singapore.

Nếu như một công ty nước ngoài muốn thành lập công ty con tại Singapore, chúng tôi có những lựa chọn nào khi không có giám đốc bản địa?

Quy trình thành lập công ty con ở Singapore không quá khác so với công ty tư nhân. Vì vậy, có một số lựa chọn sau dành cho quý khách:
 

 • Nếu quý khách có kế hoạch muốn chuyển một nhân viên cao cấp tới sinh sống ở Singapore, quý khách có thể cân nhắc đến việc xin Giấy chấp thuận Thị thực lao động cho người đó và sau đó họ có thể trở thành giám đốc bản địa cho công ty con ở Singapore.
 • Theo một cách khác, quý khách có thể sử dụng dịch vụ giám đốc chỉ định từ những công ty dịch vụ chuyên nghiệp để thỏa yêu cầu giám đốc bản địa. Quý khách có thể tham khảo Dịch vụ giám đốc chỉ định của chúng tôi ở phần Dịch vụ thêm để biết thêm chi tiết.
 • Quý khách cũng có thể chọn bổ nhiệm một người lao động bản địa hoặc một người quen của quý khách ở Singapore đóng vai trò giám đốc bản địa.

Khi nào chúng tôi có thể thành lập được công ty con?


Khi tất cả giấy tờ yêu cầu được chuẩn bị sẵn sàng, việc thành lập công ty sẽ được tiến hành và thông thường sẽ mất 2 ngày làm việc.

Việc thành lập công ty con yêu cầu những giấy tờ nào?


Thông thường, những giấy tờ sau sẽ được yêu cầu:
 

 • Bảng kế hoạch chi tiết cho công ty con bao gồm những thông tin về  tên công ty, vốn điều lệ, cổ đông, giám đốc,…
 • Bản sao thẻ căn cước Singapore và hộ chiếu của mỗi giám đốc được bổ nhiệm và cổ đông (cá nhân).
 • Giấy chứng nhận thành lập công ty mẹ và hồ sơ doanh nghiệp thể hiện rõ địa chỉ đăng ký và giám đốc của công ty mẹ trong trường hợp cổ đông là doanh nghiệp.

* Bản dịch tiếng Anh được yêu cầu cho tất cả các tài liệu không phải là tiếng Anh.

Công ty con ở Singapore có cần phải bổ nhiệm thêm những cán bộ nào khác không?


Công ty con vẫn cần phải bổ nhiệm thư ký công ty.

Một công ty con có thể có thêm cổ đông cá nhân bên cạnh cổ đông doanh nghiệp được không?


Vâng, công ty hoàn toàn được phép có cả cổ đông doanh nghiệp và cổ đông cá nhân.


TRỞ VỀ ĐẦU TRANG