Call Center

FAQs

Câu hỏi thường gặp về việc thành lập công ty Singapore

Câu hỏi thường gặp hàng đầu

 • Người cư trú tại Singapore là những ai?

  Là công dân Singapore, người có thẻ thường trú Singapore hoặc người có thị thực lao động

 • Việc thành lập công ty con yêu cầu những giấy tờ nào?

  Thông thường, những giấy tờ sau sẽ được yêu cầu:
   

  • Bảng kế hoạch chi tiết cho công ty con bao gồm những thông tin về  tên công ty, vốn điều lệ, cổ đông, giám đốc,…
  • Bản sao thẻ căn cước Singapore và hộ chiếu của mỗi giám đốc được bổ nhiệm và cổ đông (cá nhân).
  • Giấy chứng nhận thành lập công ty mẹ và hồ sơ doanh nghiệp thể hiện rõ địa chỉ đăng ký và giám đốc của công ty mẹ trong trường hợp cổ đông là doanh nghiệp.

  * Bản dịch tiếng Anh được yêu cầu cho tất cả các tài liệu không phải là tiếng Anh.

 • Một cổ đông cũng có thể là một giám đốc không?

  Có, không có hạn chế nào cấm một cá nhân đóng cả hai vai trò trong công ty.

 • Công ty là gì?

  Công ty là một thực thể doanh nghiệp được thành lập dựa trên những quy định của Chương 50 Đạo luật Công ty. Hầu hết các công ty ở Singapore đều là công ty tư nhân trách nhiệm hữu hạn theo cổ phần và được công nhận bằng hậu tố "Pte Ltd".

 • Đâu là sự khác biệt giữa một giám đốc và một cổ đông?

  Cổ đông:
  Sở hữu công ty và được hưởng lợi nhuận của công ty.

  Giám đốc:
  Có trách nhiệm quản lý và giám sát các hoạt động hàng ngày của công ty.

 • Giám đốc có thể làm thư ký công ty được không?

  Giám đốc có thể đồng thời giữ vị trí thư ký nếu như công ty có hơn 2 giám đốc và người đó có đủ tiêu chuẩn để làm vị trí đó.

 • Thế nào là Công ty tư nhân?

  Số cổ đông tối đa là không quá 50 cổ đông và Điều lệ công ty phải giới hạn quyền chuyển cổ phiếu của các thành viên trong công ty.

  Công ty tư nhân trách nhiệm hữu hạn theo cổ phần có thể được xếp vào Công ty tư nhân miễn trừ khi có những đặc điểm chính sau đây:

   

  • Không có nhiều hơn 20 cổ đông và tất cả các cổ đông phải là các cá nhân.
  • Công ty miễn trừ có doanh thu hằng năm ít hơn 5 triệu SGD sẽ được miễn yêu cầu làm báo cáo kiểm toán cũng như không bị yêu cầu nộp Báo cáo tài chính cho Cơ quan quản lý kế toán và doanh nghiệp.
  • Ngoài ra công ty cũng có thể được miễn trừ quy định cấm vay tiền cho giám đốc hay cho những công ty có liên quan tới giám đốc đó.
 • Có những loại hình nào dành cho công ty?
  • Công ty trách nhiệm hữu hạn tư nhân theo cổ phần/Công ty đại chúng hữu hạn theo cổ phần
  • Công ty đại chúng hữu hạn có bảo lãnh
 • Số tiền tối thiểu và tối đa của cổ đông được phép là bao nhiêu?

  Một công ty tư nhân trách nhiệm hữu hạn bởi cổ phần phải có ít nhất một cổ đông nhưng không được quá 50 cổ đông.

 • Một công ty con ở Singapore có yêu cầu một địa chỉ đăng ký tại Singapore không?

  Có, tất cả các công ty và chi nhánh tại Singapore đều cần phải có địa chỉ đăng ký tại Singapore.


Cổ đông

Giá trị của một cổ phần là gì?


Cổ phần có giá trị danh nghĩa và giá trị thực tế (hoặc giá trị thị trường)

 • Giá trị danh nghĩa là số tiền mà cổ đông trả cho cổ phần.
 • Giá trị thực tế sẽ thay đổi từ số tiền này và phụ thuộc vào giá trị của công ty và các điều kiện thị trường.

Cổ phần có các loại khác nhau không?


Có 2 loại cổ phần:

 

1. Cổ phần phổ thông

Hầu hết các công ty chỉ có cổ phần phổ thông. Những cổ phần này chỉ định người giữ:

 • 1 phiếu bầu cho mỗi cổ phần.
 • Tham gia bằng nhau trong cổ tức.
 • Một cổ phần trong vốn thặng dư (nếu công ty đó đã giải thể)

2. Cổ phần ưu đãi

Những cổ phần này có quyền ưu đãi  hơn so với cổ phần phổ thông, thường là liên quan tới cổ tức.
Ví dụ như số cổ tức cố định, hoặc có sự chọn lựa khác là tham gia vào lợi nhuận vượt qua số cổ tức cố định theo một công thức cố định.
Những cổ phần này cũng có thể được ưu tiên thu nhập về vốn khi giải thể (nhưng không có quyền chia sẻ trong vốn thặng dư).
Thường thì cổ phần ưu đãi không có quyền đầu phiếu, và có thể được thu hồi lại.

Cổ phần là gì?


Cổ phần là một đơn vị thể hiện quyền sở hữu của công ty.
Cổ phần là lợi ích của một cổ đông trong công ty được tính bằng một khoản tiền, đầu tiên là cho mục đích trách nhiệm về nợ và thứ hai là vì lợi nhuận, nhưng đôi khi nó cũng bao gồm một loạt các giao ước lẫn nhau được tất cả các cổ đông ký kết liên theo Đạo luật công ty. - English High Court of Borland’s Trustee v Steel Brothers & Co Ltd [1901]

Đâu là sự khác biệt giữa một giám đốc và một cổ đông?


Cổ đông:
Sở hữu công ty và được hưởng lợi nhuận của công ty.

Giám đốc:
Có trách nhiệm quản lý và giám sát các hoạt động hàng ngày của công ty.

Ai có thể là cổ đông?


Bất cứ ai cũng có thể là một cổ đông, bao gồm cả công ty khác - được biết đến như là một cổ đông doanh nghiệp.

Cổ đông là gì?


Cổ đông là chủ sở hữu của một công ty được giới hạn bởi các cổ phần.
Nếu một công ty có nhiều hơn một cổ đông mỗi người sở hữu một phần đại diện cho cổ phần của công ty.
Cổ đông có quyền nhận được phần lợi nhuận tương ứng với tỷ lệ cổ phần họ chiếm giữ của công ty.

Một giám đốc có nhất thiết phải là một cổ đông và ngược lại không?


Không, giám đốc không bắt buộc phải sở hữu cổ phần trong công ty nhưng họ được phép trở thành cổ đông của công ty. Tương tự như vậy, một cổ đông không cần phải là một giám đốc nhưng được phép được chỉ định ở vị trí giám đốc.

Số tiền tối thiểu và tối đa của cổ đông được phép là bao nhiêu?


Một công ty tư nhân trách nhiệm hữu hạn bởi cổ phần phải có ít nhất một cổ đông nhưng không được quá 50 cổ đông.

Một cổ đông cũng có thể là một giám đốc không?


Có, không có hạn chế nào cấm một cá nhân đóng cả hai vai trò trong công ty.


TRỞ VỀ ĐẦU TRANG