Call Center

FAQs

Câu hỏi thường gặp về việc thành lập công ty Singapore

Câu hỏi thường gặp hàng đầu

 • Người cư trú tại Singapore là những ai?

  Là công dân Singapore, người có thẻ thường trú Singapore hoặc người có thị thực lao động

 • Việc thành lập công ty con yêu cầu những giấy tờ nào?

  Thông thường, những giấy tờ sau sẽ được yêu cầu:
   

  • Bảng kế hoạch chi tiết cho công ty con bao gồm những thông tin về  tên công ty, vốn điều lệ, cổ đông, giám đốc,…
  • Bản sao thẻ căn cước Singapore và hộ chiếu của mỗi giám đốc được bổ nhiệm và cổ đông (cá nhân).
  • Giấy chứng nhận thành lập công ty mẹ và hồ sơ doanh nghiệp thể hiện rõ địa chỉ đăng ký và giám đốc của công ty mẹ trong trường hợp cổ đông là doanh nghiệp.

  * Bản dịch tiếng Anh được yêu cầu cho tất cả các tài liệu không phải là tiếng Anh.

 • Một cổ đông cũng có thể là một giám đốc không?

  Có, không có hạn chế nào cấm một cá nhân đóng cả hai vai trò trong công ty.

 • Công ty là gì?

  Công ty là một thực thể doanh nghiệp được thành lập dựa trên những quy định của Chương 50 Đạo luật Công ty. Hầu hết các công ty ở Singapore đều là công ty tư nhân trách nhiệm hữu hạn theo cổ phần và được công nhận bằng hậu tố "Pte Ltd".

 • Đâu là sự khác biệt giữa một giám đốc và một cổ đông?

  Cổ đông:
  Sở hữu công ty và được hưởng lợi nhuận của công ty.

  Giám đốc:
  Có trách nhiệm quản lý và giám sát các hoạt động hàng ngày của công ty.

 • Giám đốc có thể làm thư ký công ty được không?

  Giám đốc có thể đồng thời giữ vị trí thư ký nếu như công ty có hơn 2 giám đốc và người đó có đủ tiêu chuẩn để làm vị trí đó.

 • Thế nào là Công ty tư nhân?

  Số cổ đông tối đa là không quá 50 cổ đông và Điều lệ công ty phải giới hạn quyền chuyển cổ phiếu của các thành viên trong công ty.

  Công ty tư nhân trách nhiệm hữu hạn theo cổ phần có thể được xếp vào Công ty tư nhân miễn trừ khi có những đặc điểm chính sau đây:

   

  • Không có nhiều hơn 20 cổ đông và tất cả các cổ đông phải là các cá nhân.
  • Công ty miễn trừ có doanh thu hằng năm ít hơn 5 triệu SGD sẽ được miễn yêu cầu làm báo cáo kiểm toán cũng như không bị yêu cầu nộp Báo cáo tài chính cho Cơ quan quản lý kế toán và doanh nghiệp.
  • Ngoài ra công ty cũng có thể được miễn trừ quy định cấm vay tiền cho giám đốc hay cho những công ty có liên quan tới giám đốc đó.
 • Có những loại hình nào dành cho công ty?
  • Công ty trách nhiệm hữu hạn tư nhân theo cổ phần/Công ty đại chúng hữu hạn theo cổ phần
  • Công ty đại chúng hữu hạn có bảo lãnh
 • Số tiền tối thiểu và tối đa của cổ đông được phép là bao nhiêu?

  Một công ty tư nhân trách nhiệm hữu hạn bởi cổ phần phải có ít nhất một cổ đông nhưng không được quá 50 cổ đông.

 • Một công ty con ở Singapore có yêu cầu một địa chỉ đăng ký tại Singapore không?

  Có, tất cả các công ty và chi nhánh tại Singapore đều cần phải có địa chỉ đăng ký tại Singapore.


Thuế doanh nghiệp

Đâu là sự khác biệt giữa miễn thuế toàn bộ và miễn thuế một phần cho công ty khởi nghiệp tại Singapore?


Tỷ lệ thuế doanh nghiệp đầy đủ là 4,25% của thu nhập bình thường tính lên đến S$100,000 SGD.

8,5% của thu nhập bình thường tính lên đến S$200,000 SGD cho ba năm đầu tiên nộp thuế liên tiếp.

Những điều kiện áp dụng chỉ khi công ty khởi nghiệp đáp ứng các tiêu chí sau:

 • Công ty thành lập Singapore
 • Cư trú tại Singapore cho năm áp dụng
 • Có ít hơn 20 cổ đông trong năm đó,
 • Ít nhất 10% cổ đông phải là cá nhân
 • Nếu một công ty không đáp ứng các tiêu chí cần thiết, nó sẽ vẫn sẽ được xem xét các điều kiện cho việc miễn thuế một phần.

Đâu là sự khác biệt giữa một công ty cư trú và không cư trú tại Singapore?


Tại Singapore, tình trạng cư trú của một công ty phụ thuộc vào nơi kiểm soát và quản lý kinh doanh của công ty đó. Một công ty được coi là cư trú tại Singapore nếu việc kiểm soát và quản lý kinh doanh được thực hiện tại Singapore.

Cơ sở tính thuế cho công ty cư trú và công ty không cư trú nói chung là như nhau. Tuy nhiên, công ty cư trú có thể được nhận một số lợi ích mà công ty không cư trú không được, ví dụ như lợi ích từ Hiệp Định Tránh Đánh Thuế Hai Lần và những trường hợp miễn thuế khác.

Thuế suất công ty ở Singapore là bao nhiêu?


Thuế suất của doanh nghiệp là 17%.

 <Miễn giảm thuế>

Các công ty mới thành lập sẽ được miễn 75% thuế thu nhập doanh nghiệp cho S$100,000 thu nhập chịu thuế đầu tiên cho ba năm nộp thuế đầu tiên nếu họ đáp ứng các điều kiện sau đây:

 • Thành lập tại Singapore
 • Đối tượng cư trú tại Singapore
 • Có ít hơn 20 cổ đông
 • Ít nhất 1 cổ đông cá nhân nắm giữ hơn 10% cổ phiếu

 Thuế thu nhập cho các công ty mới được thành lập trong 3 năm đầu:

4,25% của S$100,000 thu nhập chịu thuế đầu tiên
8,50% của S$100,000 tiếp theo

 

Nộp thuế thu nhập sau 3 năm đầu:

4,25% của S $10,000 thu nhập chịu thuế đầu tiên.
8,5% của $190,000 tiếp theo

Số tiền tối thiểu của vốn điều lệ là bao nhiêu?


Số tiền tối thiểu của vốn điều lệ tại Singapore là $1.

Một chi nhánh tại Singapore có đủ điều kiện cho bất kỳ loại miễn thuế dành cho công ty khởi nghiệp nào không?


Không, chi nhánh Singapore không đủ điều kiện để được miễn thuế dành cho công ty khởi nghiệp. Tuy nhiên nó vẫn có thể được hưởng miễn thuế một phần trên thu nhập.

Có bất kỳ hạn chế nào về chuyển tiền giữa Singapore và nước ngoài không?


Không, tiền có thể được di chuyển tự do cho các mục đích kinh doanh hợp pháp và không bị điều khiển tại Singapore.


TRỞ VỀ ĐẦU TRANG