Call Center

FAQs

Câu hỏi thường gặp về việc thành lập công ty Singapore

Câu hỏi thường gặp hàng đầu

 • Người cư trú tại Singapore là những ai?

  Là công dân Singapore, người có thẻ thường trú Singapore hoặc người có thị thực lao động

 • Việc thành lập công ty con yêu cầu những giấy tờ nào?

  Thông thường, những giấy tờ sau sẽ được yêu cầu:
   

  • Bảng kế hoạch chi tiết cho công ty con bao gồm những thông tin về  tên công ty, vốn điều lệ, cổ đông, giám đốc,…
  • Bản sao thẻ căn cước Singapore và hộ chiếu của mỗi giám đốc được bổ nhiệm và cổ đông (cá nhân).
  • Giấy chứng nhận thành lập công ty mẹ và hồ sơ doanh nghiệp thể hiện rõ địa chỉ đăng ký và giám đốc của công ty mẹ trong trường hợp cổ đông là doanh nghiệp.

  * Bản dịch tiếng Anh được yêu cầu cho tất cả các tài liệu không phải là tiếng Anh.

 • Một cổ đông cũng có thể là một giám đốc không?

  Có, không có hạn chế nào cấm một cá nhân đóng cả hai vai trò trong công ty.

 • Công ty là gì?

  Công ty là một thực thể doanh nghiệp được thành lập dựa trên những quy định của Chương 50 Đạo luật Công ty. Hầu hết các công ty ở Singapore đều là công ty tư nhân trách nhiệm hữu hạn theo cổ phần và được công nhận bằng hậu tố "Pte Ltd".

 • Đâu là sự khác biệt giữa một giám đốc và một cổ đông?

  Cổ đông:
  Sở hữu công ty và được hưởng lợi nhuận của công ty.

  Giám đốc:
  Có trách nhiệm quản lý và giám sát các hoạt động hàng ngày của công ty.

 • Giám đốc có thể làm thư ký công ty được không?

  Giám đốc có thể đồng thời giữ vị trí thư ký nếu như công ty có hơn 2 giám đốc và người đó có đủ tiêu chuẩn để làm vị trí đó.

 • Thế nào là Công ty tư nhân?

  Số cổ đông tối đa là không quá 50 cổ đông và Điều lệ công ty phải giới hạn quyền chuyển cổ phiếu của các thành viên trong công ty.

  Công ty tư nhân trách nhiệm hữu hạn theo cổ phần có thể được xếp vào Công ty tư nhân miễn trừ khi có những đặc điểm chính sau đây:

   

  • Không có nhiều hơn 20 cổ đông và tất cả các cổ đông phải là các cá nhân.
  • Công ty miễn trừ có doanh thu hằng năm ít hơn 5 triệu SGD sẽ được miễn yêu cầu làm báo cáo kiểm toán cũng như không bị yêu cầu nộp Báo cáo tài chính cho Cơ quan quản lý kế toán và doanh nghiệp.
  • Ngoài ra công ty cũng có thể được miễn trừ quy định cấm vay tiền cho giám đốc hay cho những công ty có liên quan tới giám đốc đó.
 • Có những loại hình nào dành cho công ty?
  • Công ty trách nhiệm hữu hạn tư nhân theo cổ phần/Công ty đại chúng hữu hạn theo cổ phần
  • Công ty đại chúng hữu hạn có bảo lãnh
 • Số tiền tối thiểu và tối đa của cổ đông được phép là bao nhiêu?

  Một công ty tư nhân trách nhiệm hữu hạn bởi cổ phần phải có ít nhất một cổ đông nhưng không được quá 50 cổ đông.

 • Một công ty con ở Singapore có yêu cầu một địa chỉ đăng ký tại Singapore không?

  Có, tất cả các công ty và chi nhánh tại Singapore đều cần phải có địa chỉ đăng ký tại Singapore.


Tài khoản ngân hàng doanh nghiệp

Tôi có cần phải có mặt tại Singapore để mở một tài khoản ngân hàng dành doanh nghiệp?


Điều này sẽ phụ thuộc vào từng điều kiện cụ thể của ngân hàng mà quý khách lựa chọn. Thường thì một tài khoản ngân hàng dành doanh nghiệp có thể được mở mà không cần có sự hiện diện của chính quý khách; tuy nhiên điều này không phải là quy định nên thông thường vấn đề này vẫn sẽ được thiết lập trên cơ sở từng trường hợp.

Người tham dự cuộc họp ngân hàng theo từng trường hợp


  Trường hợp 1 Trường hợp 2 Trường hợp 3 Trường hợp 4
Giám đốc        
Giám đốc chỉ định        
Cổ đông        
Thư ký        
Bên ký kết được ủy quyền / Người có thẩm quyền  
Trường hợp 1 Người có thẩm quyền = GĐ nước ngoài, GĐ chỉ định [1 GĐ nước ngoài + 1 GĐ bản địa + AP]
Trường hợp 2 Người có thẩm quyền =  GĐ nước ngoài, không có GĐ chỉ định [1 GĐ nước ngoài + 1 GĐ nước ngoài + AP]
Trường hợp 3 Người có thẩm quyền =  Cổ đông, GĐ chỉ định [1 GĐ nước ngoài + 1 GĐ bản địa + AP]
Trường hợp 4 Người có thẩm quyền =  Bên thứ 3, GĐ chỉ định [1 GĐ nước ngoài + 1 GĐ bản địa + AP]

* Người có thẩm quyền = Bên ký kết được ủy quyền
* "[ ]" Người được yêu cầu cần tham gia cuộc họp ngân hàng

Tôi có thể mở một tài khoản ngân hàng đa tiền tệ tại Singapore không?


Có, nhưng điều này sẽ phụ thuộc vào chính sách ngân hàng và tài khoản cụ thể  mà quý khách lựa chọn.

Tài khoản doanh nghiệp có thể được mở trước khi công ty được thành lập không?


Không, điều này chỉ có thể được thực hiện khi công ty của quý khách đã được thành lập.

Tôi có thể mở tài khoản doanh nghiệp ở ngân hàng nào tại Singapore?


Singapore có nhiều ngân hàng có uy tín và quốc tế bao gồm:

 • Ngân hàng Standard Chartered
 • HSBC
 • DBS
 • UOB
 • Citibank 

Tôi có thể mở một tài khoản ngân hàng dành cho doanh nghiệp tại Singapore không?


Có, khi công ty của quý khách được thành lập, quý khách sẽ có thể mở tài khoản ngân hàng dành cho doanh nghiệp.


TRỞ VỀ ĐẦU TRANG