Call Center

FAQs

Câu hỏi thường gặp về việc thành lập công ty Singapore

Câu hỏi thường gặp hàng đầu

 • Người cư trú tại Singapore là những ai?

  Là công dân Singapore, người có thẻ thường trú Singapore hoặc người có thị thực lao động

 • Việc thành lập công ty con yêu cầu những giấy tờ nào?

  Thông thường, những giấy tờ sau sẽ được yêu cầu:
   

  • Bảng kế hoạch chi tiết cho công ty con bao gồm những thông tin về  tên công ty, vốn điều lệ, cổ đông, giám đốc,…
  • Bản sao thẻ căn cước Singapore và hộ chiếu của mỗi giám đốc được bổ nhiệm và cổ đông (cá nhân).
  • Giấy chứng nhận thành lập công ty mẹ và hồ sơ doanh nghiệp thể hiện rõ địa chỉ đăng ký và giám đốc của công ty mẹ trong trường hợp cổ đông là doanh nghiệp.

  * Bản dịch tiếng Anh được yêu cầu cho tất cả các tài liệu không phải là tiếng Anh.

 • Một cổ đông cũng có thể là một giám đốc không?

  Có, không có hạn chế nào cấm một cá nhân đóng cả hai vai trò trong công ty.

 • Công ty là gì?

  Công ty là một thực thể doanh nghiệp được thành lập dựa trên những quy định của Chương 50 Đạo luật Công ty. Hầu hết các công ty ở Singapore đều là công ty tư nhân trách nhiệm hữu hạn theo cổ phần và được công nhận bằng hậu tố "Pte Ltd".

 • Đâu là sự khác biệt giữa một giám đốc và một cổ đông?

  Cổ đông:
  Sở hữu công ty và được hưởng lợi nhuận của công ty.

  Giám đốc:
  Có trách nhiệm quản lý và giám sát các hoạt động hàng ngày của công ty.

 • Giám đốc có thể làm thư ký công ty được không?

  Giám đốc có thể đồng thời giữ vị trí thư ký nếu như công ty có hơn 2 giám đốc và người đó có đủ tiêu chuẩn để làm vị trí đó.

 • Thế nào là Công ty tư nhân?

  Số cổ đông tối đa là không quá 50 cổ đông và Điều lệ công ty phải giới hạn quyền chuyển cổ phiếu của các thành viên trong công ty.

  Công ty tư nhân trách nhiệm hữu hạn theo cổ phần có thể được xếp vào Công ty tư nhân miễn trừ khi có những đặc điểm chính sau đây:

   

  • Không có nhiều hơn 20 cổ đông và tất cả các cổ đông phải là các cá nhân.
  • Công ty miễn trừ có doanh thu hằng năm ít hơn 5 triệu SGD sẽ được miễn yêu cầu làm báo cáo kiểm toán cũng như không bị yêu cầu nộp Báo cáo tài chính cho Cơ quan quản lý kế toán và doanh nghiệp.
  • Ngoài ra công ty cũng có thể được miễn trừ quy định cấm vay tiền cho giám đốc hay cho những công ty có liên quan tới giám đốc đó.
 • Có những loại hình nào dành cho công ty?
  • Công ty trách nhiệm hữu hạn tư nhân theo cổ phần/Công ty đại chúng hữu hạn theo cổ phần
  • Công ty đại chúng hữu hạn có bảo lãnh
 • Số tiền tối thiểu và tối đa của cổ đông được phép là bao nhiêu?

  Một công ty tư nhân trách nhiệm hữu hạn bởi cổ phần phải có ít nhất một cổ đông nhưng không được quá 50 cổ đông.

 • Một công ty con ở Singapore có yêu cầu một địa chỉ đăng ký tại Singapore không?

  Có, tất cả các công ty và chi nhánh tại Singapore đều cần phải có địa chỉ đăng ký tại Singapore.


Tuân thủ

Công ty của tôi đang tạm ngưng hoạt động kinh doanh nhưng tôi muốn thay đổi giám đốc công ty. Tôi có cần phải thông báo cho Cơ quan quản lý kế toán và doanh nghiệp không?


Vâng, ngay cả khi công ty của quý khách đang tạm ngưng hoạt động, quý khách vẫn bị yêu cầu phải thông báo cho Cơ quan quản lý kế toán và doanh nghiệp về bất kỳ thay đổi thông tin nào của công ty bao gồm việc thay đổi giám đốc hoặc cán bộ công ty.

Công ty của tôi được miễn yêu cầu về kiểm toán (EPC ít hơn S$5 triệu doanh thu trong một năm tài chính). Tôi có cần vẫn phải duy trì sổ sách kế toán?


Có, quý khách vẫn nên duy trì sổ sách kế toán của công ty.

Công ty của tôi đang tạm ngưng hoạt động kinh doanh trong năm tài chính vừa qua. Tôi có cần phải tổ chức họp hội đồng quản trị thường niên không?


Ngay cả khi một công ty đã ngừng hoạt động, công ty vẫn phải thực hiện cuộc họp hội đồng quản trị thường niên và nộp cáo cáo thường niên.

Tôi đang bận rộn trong việc điều hành công ty và tôi không thể theo dõi thời hạn cho việc nộp Biên bản họp hội đồng quản trị thường niên và Báo cáo thường niên. Tôi phải làm gì?


Nếu quý khách đã chỉ định thư ký công ty, họ sẽ có thể tư vấn cho quý khách về việc nộp Biên bản họp hội đồng quản trị thường niên và Báo cáo thường niên, chuẩn bị các tài liệu cần thiết và biên bản họp theo yêu cầu cũng như soạn thảo và lưu trữ các tài liệu để nộp cho Cơ quan quản lý kế toán và doanh nghiệp đúng thời hạn.

Nếu quý khách không có thư ký công ty và không thể thu xếp để theo dõi các báo cáo thường niên, thường kì, Cơ quan quản lý kế toán và doanh nghiệp sẽ gửi Thư nhắc nhở cho quý khách. Tuy nhiên, giám đốc công ty phải đảm bảo rằng họ sẽ tổ chức họp hội đồng quản trị thường niên, chuẩn bị các tài liệu cần thiết và nộp báo cáo thường niên đúng thời hạn.


Nếu quý khách có nhu cầu, quý khách có thể tham khảo Dịch vụ Thư ký công ty của chúng tôi ở mục Dịch vụ thêm.

Một công ty đang tạm ngưng hoạt động kinh doanh là gì?


Một công ty được xem là đang tạm ngưng hoạt động kinh doanh khi mà trong một khoảng thời gian công ty không có bất kỳ một giao dịch kế toán nào được thực hiện.

Trạng thái này sẽ không bị ảnh hưởng bởi các giao dịch sau:

 • Việc bổ nhiệm thư ký.
 • Việc bổ nhiệm kiểm toán viên.
 • Việc duy trì văn phòng được đăng ký.
 • Việc giữ sổ đăng ký và sổ sách kế toán.
 • Việc thanh toán các khoản phí, phạt trễ hạn hoặc các khoản chế tài cho bất kỳ Cơ quan đăng ký (Cơ quan quản lý kế toán và doanh nghiệp).
 • Việc lấy cổ phần trong công ty bởi một người đăng ký trong quá trình thi hành một cam kết của mình trong bản Thỏa thuận thành lập

Công ty của tôi đang tạm ngưng hoạt động kinh doanh trong năm tài chính vừa qua. Nghĩa vụ của tôi đối với việc báo cáo tài chính hợp nhất là gì?


Một công ty đang tạm ngưng hoạt động kinh doanh không cần phải làm báo cáo tài chính mà có thể thực hiện báo cáo trước kiểm toán thay vào đó.


TRỞ VỀ ĐẦU TRANG