Call Center

FAQs

Câu hỏi thường gặp về việc thành lập công ty Singapore

Câu hỏi thường gặp hàng đầu

 • Người cư trú tại Singapore là những ai?

  Là công dân Singapore, người có thẻ thường trú Singapore hoặc người có thị thực lao động

 • Việc thành lập công ty con yêu cầu những giấy tờ nào?

  Thông thường, những giấy tờ sau sẽ được yêu cầu:
   

  • Bảng kế hoạch chi tiết cho công ty con bao gồm những thông tin về  tên công ty, vốn điều lệ, cổ đông, giám đốc,…
  • Bản sao thẻ căn cước Singapore và hộ chiếu của mỗi giám đốc được bổ nhiệm và cổ đông (cá nhân).
  • Giấy chứng nhận thành lập công ty mẹ và hồ sơ doanh nghiệp thể hiện rõ địa chỉ đăng ký và giám đốc của công ty mẹ trong trường hợp cổ đông là doanh nghiệp.

  * Bản dịch tiếng Anh được yêu cầu cho tất cả các tài liệu không phải là tiếng Anh.

 • Một cổ đông cũng có thể là một giám đốc không?

  Có, không có hạn chế nào cấm một cá nhân đóng cả hai vai trò trong công ty.

 • Công ty là gì?

  Công ty là một thực thể doanh nghiệp được thành lập dựa trên những quy định của Chương 50 Đạo luật Công ty. Hầu hết các công ty ở Singapore đều là công ty tư nhân trách nhiệm hữu hạn theo cổ phần và được công nhận bằng hậu tố "Pte Ltd".

 • Đâu là sự khác biệt giữa một giám đốc và một cổ đông?

  Cổ đông:
  Sở hữu công ty và được hưởng lợi nhuận của công ty.

  Giám đốc:
  Có trách nhiệm quản lý và giám sát các hoạt động hàng ngày của công ty.

 • Giám đốc có thể làm thư ký công ty được không?

  Giám đốc có thể đồng thời giữ vị trí thư ký nếu như công ty có hơn 2 giám đốc và người đó có đủ tiêu chuẩn để làm vị trí đó.

 • Thế nào là Công ty tư nhân?

  Số cổ đông tối đa là không quá 50 cổ đông và Điều lệ công ty phải giới hạn quyền chuyển cổ phiếu của các thành viên trong công ty.

  Công ty tư nhân trách nhiệm hữu hạn theo cổ phần có thể được xếp vào Công ty tư nhân miễn trừ khi có những đặc điểm chính sau đây:

   

  • Không có nhiều hơn 20 cổ đông và tất cả các cổ đông phải là các cá nhân.
  • Công ty miễn trừ có doanh thu hằng năm ít hơn 5 triệu SGD sẽ được miễn yêu cầu làm báo cáo kiểm toán cũng như không bị yêu cầu nộp Báo cáo tài chính cho Cơ quan quản lý kế toán và doanh nghiệp.
  • Ngoài ra công ty cũng có thể được miễn trừ quy định cấm vay tiền cho giám đốc hay cho những công ty có liên quan tới giám đốc đó.
 • Có những loại hình nào dành cho công ty?
  • Công ty trách nhiệm hữu hạn tư nhân theo cổ phần/Công ty đại chúng hữu hạn theo cổ phần
  • Công ty đại chúng hữu hạn có bảo lãnh
 • Số tiền tối thiểu và tối đa của cổ đông được phép là bao nhiêu?

  Một công ty tư nhân trách nhiệm hữu hạn bởi cổ phần phải có ít nhất một cổ đông nhưng không được quá 50 cổ đông.

 • Một công ty con ở Singapore có yêu cầu một địa chỉ đăng ký tại Singapore không?

  Có, tất cả các công ty và chi nhánh tại Singapore đều cần phải có địa chỉ đăng ký tại Singapore.


Ban Thư ký công ty

Công ty của tôi có thể thuê dịch vụ thư ký công ty hàng năm không?


Có. Dịch vụ thư ký công ty của chúng tôi bao gồm:

 • Cung cấp ít nhất một người đủ điều kiện để được bổ nhiệm làm thư ký công ty phù hợp với Đạo luật.
 • Tham dự các vấn đề mang tính thường niên của công ty, bao gồm cuộc họp hội đồng quản trị lần thứ nhất, họp thường niên hàng năm, có tên trong hồ sơ doanh nghiệp và sự thay đổi của con dấu công ty.
 • Bảo vệ và duy trì các đăng ký, biên bản tường thuật và các hồ sơ theo đúng quy định.
 • Gợi nhắc hoặc gửi thư nhắc nhở cho khách hàng về những vấn đề thường niên của công ty theo quy định.

Thư ký công ty có phải là một nhân viên của công ty không?


Một thư ký cũng có thể là một nhân viên của công ty, nhưng đây không phải là điều kiện tiên quyết. Một công ty cũng có thể sử dụng các dịch vụ của một nhà cung cấp dịch vụ thứ ba, chẳng hạn như công ty chúng tôi, để tuân thủ các quy định về thư ký công ty.

Nhiệm vụ và trách nhiệm của một thư ký công ty là gì?


Thư ký công ty được yêu cầu để đảm bảo rằng công ty tuân thủ với các yêu cầu có liên quan đến pháp lý.
Điều này bao gồm việc chuẩn bị và hoàn thành hồ sơ đăng ký theo luật định và báo cáo lợi nhuận hàng năm, báo cáo của giám đốc, nghị quyết của hội đồng, biên bản tường thuật các cuộc họp.

Tôi có cần thư ký công ty tại thời điểm thành lập công ty không?


Thư ký công ty phải được bổ nhiệm trong vòng 6 tháng kể từ ngày thành lập công ty.

Ai có thể là một thư ký công ty?


Bất kỳ cá nhân nào là cư dân thường trú tại Singapore và có đủ kiến thức cần thiết để thực hiện các công việc đều có thể trở thành thư ký công ty.

Thư ký công ty là gì?


Thư ký công ty là người được bổ nhiệm để đảm bảo các yêu cầu theo Điều lệ công ty được duy trì và tuân thủ - như là việc duy trì và thực hiện, hoàn thành các hồ sơ pháp luật.

Tôi có thể bãi nhiệm hoặc bổ nhiệm một thư ký công ty sau khi công ty được thành lập được không?


Có, thư ký công ty có thể bị được bổ nhiệm và bị bãi nhiệm theo quy định trong Điều lệ công ty.

Thư ký công ty có phải là một cán bộ của công ty không?


Có, cũng giống như giám đốc là cán bộ, Đạo luật công ty phân loại  thư ký như là một viên chức của công ty, Tuy nhiên giám đốc có trách nhiệm và bổn phận tuyệt đối về việc tuân thủ của công ty.


TRỞ VỀ ĐẦU TRANG